הנהגות לבאים אל האהל

  • טרם הכניסה לאהל, נוהגים לכתוב מכתב לרבי. לצורך הזכרת שם, יש לציין גם את שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל). רצוי להשתמש בשם העברי המלא.
  • גברים, חובשים כיפה או כובע. נשים, לובשות לבוש הולם וצנוע. כמו כן, נשים נשואות לובשות כיסוי ראש המכסה את השיער לגמרי (לרשותכן כיסויים מתאימים).
  • נוהגים שלא לנעול נעלי עור בתוך האהל (לרשותכם נעלי בד).
  • הדלקת נרות - במדפים המיועדים לכך, בחדר החיצון של האהל (ניתן להשיג נרות במקום).
 
בתוך האהל
  • ישנן כניסות נפרדות עבור גברים, ועבור נשים. יש נוהגים להקיש בדלת לפני הכניסה (לאות קבלת רשות כניסה).
  • נוהגים לקרוא (בלחש) את המכתב, לאחר-מכן לקורעו, ולהניחו שם.
  • תפילות הנהוגות להיאמר הן: מענה לשון, או תהלים. פרקי תהלים מומלצים - פרקו של הרבי (בשנה זו – פרק קכ"א), וכן פרק התהלים האישי המתאים לשנותיו של כל אחד (לדוגמא: פרק ל"א לאדם בגיל שלושים, וכדומה). חוברות מענה לשון וספרי תהלים, נמצאים בחדר החיצון של האהל.
  • כאות לדרך ארץ וכבוד, נוהגים לצאת מן האהל בהליכה אחורנית.