לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו.

גם כיום, רבבות המכתבים מוסיפים להגיע. גם מי שאינו יכול להגיע אל האהל, משגר את מכתבו (באמצעות הדואר, הפקס, או הדואר האלקטרוני) על מנת שיונח באהל. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם.

המכתב יכול להיכתב בכל שפה. לצורך הזכרת שם, יש לציין את השם היהודי המלא עם שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל).

בשנת ה'תש"י (1950), זמן קצר אחר הסתלקותו של הרבי הקודם (חמיו של הרבי), כתב הרבי לאחד החסידים (מופיע בספר אגרות-קודש של הרבי, חלק ג', עמוד רסו):

"...ומה שמקשה הלא אי-אפשר עתה [אחרי ההסתלקות] לשאול את כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר הכ"מ כשיש ספק בהנהגה – אם יעמוד חזק בהתקשרותו אליו, מבלי ישים לב לפתויי היצר, וישלח השאלה על ציון כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר הכ"מ – וועט דער רבי געפינען א וועג ווי עם צו ענטפערן [=הרבי ימצא את הדרך כיצד להשיב לו]".

 • מספר הפקס:
  7187234444
   
 • אי-מייל:
  [email protected] 

 • כתובת לדואר:
  226-20 Francis Lewis Blvd.
  Cambria Heights NY 11411 U.S.A.

 • טלפון המשרד:
  7187234545